Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie

„Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia”

GZO. 370.2a.2013                                                                                                                                                                                                             Leśnica, 01.10.2013 r.

                                

 

              Rozstrzygnięcie przetargu na: „ prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: „Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia” realizowanego w ramach zadania publicznego pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach" dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Nr oferty

Imię nazwisko/nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Część zamówienia

Kwota brutto/ przyznane punkty

Uzasadnienie faktyczne i prawne

  1.  

Justyna  Proksza-Nowak

ul. Kościuszki 21B/8

47-150 Leśnica

Część 4. Zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Leśnicy – 45 godzin

2250  – 100 pkt.

 

 

  1.  

Niepubliczna Placówka  Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków

Część 1. Zajęcia logopedyczne w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy – 15 godzin,

Część 2. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim – 15 godzin,

Część 3. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raszowej – 15 godzin,

Część 4.Zajęcia logopedyczne Szkole Podstawowej w Leśnicy – 45 godzin

960 – 78,13 pkt

 

870– 86,21 pkt

 

735 – 100 pkt

2430  – 92,59 pkt

 

3.

Aneta Wiener

ul. Goreckiego 12,

47-150 Leśnica

Część 1. Zajęcia logopedyczne w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy – 15 godzin,

750–100 pkt

 

4.

Magdalena Radecka

ul. Krzywoustnego 12A/9

47-232 K  - Koźle

Część 2. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim – 15 godzin,

 

750– 100 pkt

 

5.

Małgorzata Bartodziej

ul. Modra 21,

47-230 K - Koźle

Część 3. Zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raszowej – 15 godzin,

750 – 98 pkt

 

Przed otwarciem ofert została podana kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie tego zadania: 4 500 zł. oraz na poszczególne części zamówienia: Część 1. 15x50,00zł=750,00zł; Część 2. 15x50,00zł=750,00 zł; Część 3. 15x50,00zł=750,00zł; Część 4. 45x50,00zł=2250,00zł;

Planowany termin podpisania umowy – 07.10.2013 r.

 Agnieszka Nowak - Kierownik GZO w Leśnicy