Przejdź do treści strony

Gminny Zarząd Oświaty

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

 • Protokół z ogłoszenia o zamówieniu- Wyjazd edukacyjny do Warszawy

 • Protokół z ogłoszenia o zamówieniu- Usługa noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla uczniów

 • Protokół z ogłoszenia o zamówieniu- Usługa noclegu wraz ze śniadaniem i wyżywieniem dla nauczycieli

 • Ogłoszenie dotyczące rozeznania rynku na usługi edukacyjne dla nauczycieli

  Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica

 • Zapytanie ofertowe pn.: Usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem dla nauczycieli

  Zapytanie ofertowe pn.: Usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego

 • Zapytanie ofertowe pn.: Usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem

  Zapytanie ofertowe pn.: Usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego

 • Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu europejskiego

  Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

 • Ogłoszenie dot. rozeznania rynku na uslugi przewozu osób

  W związku z realizacją projektu pn. Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przewóz osób na potrzeby realizacji wyjazdów edukacyjnych zaplanowanych w 2018 r. 

   

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie o ofertę cenową dot. wykonania zamówienia obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych - zestawów do robotyki na potrzeby projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

 • Nazwa zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych - warsztatów z robotyki dla uczniów”, w ramach projektu

  Nazwa zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych - warsztatów z robotyki dla uczniów, w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2017
  przez: Joanna Kubata
 • opublikowano:
  17-02-2017 12:10
  przez: Joanna Kubata
 • zmodyfikowano:
  17-02-2017 12:30
  przez: Joanna Kubata
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Zarząd Oświaty
  odwiedzin: 39796
Dane jednostki:

Gminny Zarząd Oświaty
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-17-78-663

Dane kontaktowe:

tel.: 77 404-83-15
fax: 77 404-83-16
e-mail: gzo@lesnica.pl
strona www: www.gzo.lesnica.pl