Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka  migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 573 ).

· Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

· Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej na Wniosku o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej, którego wzór znajduje się w poniższym pliku do pobrania:

DOCXwniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami (5).docx (15,83KB)
PDFwniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami (5).pdf (118,11KB)

 Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osobą działającą na podstawie jej upoważnienia – tzw. "osoba zgłaszająca". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 573 ) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

· Po dokonaniu zgłoszenia Gminny Zarząd Oświaty zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

· W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Gminny Zarząd Oświaty zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

 

Kontakt z Gminnym Zarządem Oświaty w Leśnicy w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

· Poczty elektronicznej – .

· Poczty na adres Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica,

· Złożyć wniosek osobiście Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą 15,47-150 Leśnica, w godzinach 07:30 - 15:30.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824).

PDFUreulowania dotyczące tłumacza języka migowego.pdf (167,85KB)