Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.498.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Zarządzenie Nr 0050.498.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 8 marca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

 

Na podstawie art. 63 ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i poz. 762),


§ 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie  regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek:

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śl., ul. Dworcowa 4, 47 - 150 Leśnica,
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej, ul. Góry Św. Anny 91, 47 - 150 Leśnica,
  3. Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy, ul 1 Maja 34, 47-150 Leśnica,
  4. Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica.

 

2. Ogłoszenia o konkursach stanowią załączniki 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
w Leśnicy.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                                 (-) Łukasz Jastrzembski

 

Zarządzenie Nr 0050.498.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.pdf

 PDFzarządzenie _pdf.pdf (731,77KB)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.pdf

Klauzula informacyjna RODO.pdf