Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe - dostawa 12 sztuk zestawów bazowych do robotyki

Zapytanie o ofertę cenową dot. wykonania zamówienia obejmującego dostawę pomocy dydaktycznych - zestawów do robotyki na potrzeby projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFRoboty zapytanie cenowe.pdf (2,26MB)
DOCXzał.-1-Formularz-oferty.docx (1,94MB)
DOCXzał.-2-Formularz-parametry-funkcjonalno-techniczne.docx (1,94MB)
DOCXzał.-3-wzór-umowy-wraz-z-załącznikami.docx (1,98MB)
PDFProtokół zamówienia.pdf (1,33MB)